Du kan hjælpe dit barn til en god skolestart på flere måder. Her er nogle af dem:

 • Vis interesse for det, dit barn laver i skolen
 • Læs så vidt muligt med dit barn hver dag
 • Få en god kontakt til de voksne, der er sammen med dit barn i hverdagen

På den måde støtter du op om dit barns læring, trivsel og udvikling både i og uden for skolen.

Når dit barn starter i skole, får du løbende kontakt med skolen. Skolen indkalder dig til forældremøder, skole-hjem-samtaler, og på Aula kan du følge med i, hvad der sker i dit barns hverdag og kommunikere med lærerne og de andre forældre.

Når du og skolen har klare forventninger til hinanden, er det med til at skabe en god skoledag for dit barn.

Du kan forvente, at:

 • Dit barn får et trygt skoleliv
 • Dit barn får en god faglig undervisning
 • Du bliver informeret om forhold, som vedrører dit barns skolegang
 • Du bliver lyttet til

Skolen forventer af dig, at:

 • Du viser interesse for og støtter dit barns skolegang
 • Du holder dig orienteret og deltager i skole-hjem-samtaler og møder
 • Dit barn møder til tiden, er udhvilet og mæt
 • Dit barn taler og opfører sig ordentligt over for andre

Derudover forventer skolen, at:

 • Både du og læreren tager kontakt, hvis I har spørgsmål eller oplever problemer
 • Du og læreren taler pænt til og om hinanden
 • Forældrene og skolen er sammen om at skabe et socialt liv i klassen