De udgør et it-makkerpar i caféen, hvor den erfarne bruger af digitale værktøjer hjælper den mindre erfarne godt på vej til at bruge sin pc optimalt.

Det myldrer ind i lokalet med elever fra 4. til 8. klasse, som alle har en pc under armen. Da hele flokken er på plads, sidder 26 elever klar til it-makker-café, hvor de skal hjælpe hinanden med dagens opgave i IntoWords. Det er et program på pc’en, som kan læse tekst højt og hjælpe med at stave, for eleverne i caféen er alle ordblinde eller læsesvage.  

”Det var lidt besværligt at bruge programmet i starten, men så begynder man at lære det. Jeg bruger det hver dag – blandt andet om morgenen, når vi har læsebånd,” fortæller Isolde fra 4.c, som ikke er ordblind, men så læsesvag, at hun har brug for digital støtte.  

Det får hun hjælp til af sin It-makker Signe fra 7.b, som er rigtigt dygtig til at udnytte pc’ens muligheder – og kender mange gode tricks.

”Jeg blev konstateret ordblind i starten af 6. klasse, og i år har jeg været 10 uger på KCL (Kompetencecenter for Læsning), der lærte jeg rigtig meget om, hvordan jeg bruger min pc smart,” forklarer Signe.

Alle lærer noget – også lærerne

I dag viser hun for eksempel Isolde, hvordan hun både kan have fagbogen, som er hentet ind som pdf, og skabelonen fra IntoWords synlige på én gang på skærmen. Dét er så snedigt, at læsevejleder Mette Bach Møller beder Signe vise det til alle på smartboardet – for hverken hun eller kollegaen Maria Thrane kendte til dét tip. Det gjorde resten af eleverne heller ikke, men for Isolde var det ikke det eneste nye, hun lærte i dag.

”I dag har jeg lært at downloade en bog og hente en skabelon i IntoWords – og så det med at dele skærmen. Og det er det bedste ved caféen: at jeg altid lærer altid noget nyt, når jeg er her,” siger hun.

Selvom Signes opgave er at hjælpe Isolde og de andre yngre elever, oplever hun også selv at lære noget, når hun er i IT-makker-café. Men der er også en anden fordel, synes hun.

”Jeg kan godt lide, at man kan se, hvem de andre ordblinde på skolen er. Her kan man se, hvor mange vi faktisk er, så man ikke føler sig alene med sin udfordring,” fortæller Signe.

At Signe og de andre ordblinde elever på Virupskolen ikke er alene, vidner tal fra Ordblindeforeningen om. De anslår, at omkring 7 procent (knapt 400.000) af den danske befolkning er ordblinde. Ordblindhed er i øvrigt den mest udbredte indlæringsvanskelighed hos børn.