De store venner er et fast holdepunkt og velkendt ansigt i alt det ukendte. På Holme Skole er det 5. årgang, som blandt andet hjælper de små på den traditionsrige juleklippedag.

Det er godt at have Ilayda som venskabsven. Hun hjælper mig, og det er dejligt at kende én, der er stor.
Rose, 0.a., Holme Skole

Ved siden af sidder Ilayda og er i gang med at tegne rundt om Roses hænder på et stykke brunt karton. De skal klippes ud og udgøre geviret på et rensdyr med rød tud. Ilayda går i 5.a, og sammen med resten af venskabsklassen er hun på besøg i 0.a på skolens juleklippedag.

De to klasser har været venner lige siden Rose og klassekammeraterne startede i skole. Det overordnede mål med venneordningen er god trivsel – lige fra første dag.  Og 5.a’s første opgave var således at vise de nye små skoleelever rundt på skolen, forklare hvordan det hele fungerer – og lege med de nye venner. 

Idéen med venskabsklasserne er jo at gøre de små trygge ved de store elever helt fra starten. Skolen er en overvældende størrelse, når man kommer her i 0. klasse, og gennem den personlige relation får de små kendskab til resten af skolen. De finder ud af, at hverken skolen eller de store elever er farlige
Ulla Tanderup, børnehaveklasseleder, Holme Skole

Det er også eleverne i 5. klasse, som udgør skolens legepatrulje. Her skiftes de til at sætte lege i gang i frikvarteret for at sikre, at alle har nogen at lege med. Og det er faktisk ikke kun de yngste elever, der synes, at venskabsklassen og legepatruljen er en god ordning.

Jeg synes, det er fedt at være venskabsklasse og legepatrulje, fordi man lærer at tage ansvar og hjælpe. Så får både de og vi en god oplevelse, når vi er sammen. Når de slår sig, og man får dem trøstet, så de bliver glade igen, føler man virkelig, at man har gjort noget godt.
Frederikke, 5.a., Holme Skole