Den nødvendige IT-computer er for de fleste ordblinde svær at finde ud af i starten. Derfor har Virupskolen IT-makkere – et projekt, hvor yngre ordblinde har en ældre ordblind som IT-makker.

”Det er oplagt, at de ældre ordblinde hjælper de yngre med at bruge deres IT-redskaber. De ældre har god erfaring med programmerne, og hvordan man bedst muligt udnytter dem. De er gode til at lære fra sig, og det er bedre end at jeg siger, hvad de skal gøre,” siger Mette Bach Møller, læsevejleder på Virupskolen.

Eleverne har selv aftalt, at de mødes en gang om måneden. De taler mest om IT-redskaberne, men de ældre ordblinde deler også ud af gode råd.

De ældre fungerer som mentorer for de yngre. Det giver også de yngre ordblinde mulighed for at dele ud af deres bekymringer og udfordringer i hverdagen. IT-makker er en rigtig god idé, fordi det giver eleverne mulighed for at fordybe sig i de temaer, der er svære,.
Mette Bach Møller, læsevejleder på Virupskolen

IT-makker har kørt siden 2018, og i foråret blev 6. årgang uddannet til at være IT-makker med de elever, der er blevet testet ordblind i 3. og 4. klasse. 

”IT-makker-caféen er noget, vi helt sikkert vil fortsætte med. Vi kan se, hvor glade eleverne er for det, og hvor meget de lærer og har gavn af hinanden,” fortæller Mette Bach Møller.