I flere år har Virupskolen og Sundhedsplejen Nord derfor samarbejdet om at afholde skilsmissegrupper, hvor børnene kan snakke både med voksne og hinanden om livet som skilsmissebarn. Det gavner både børnenes følelsesliv og faglighed, lyder erfaringerne.

For fire år siden ændrede 10-årige Maria Grauengård Hallbergs liv sig drastisk. Den 22. december fortalte hendes forældre, at de skulle skilles. Skilsmissen betød ikke kun en juleaften, hvor Marias far pludselig manglede omkring juletræet. Den betød også en masse nye tanker, bekymringer og følelser, som var svære at tale om. Derfor var Maria og hendes forældre hurtige til at takke ja, da Virupskolen tilbød hende at starte i en samtalegruppe med andre skilsmissebørn fra hendes årgang.

I skilsmissegruppen er der andre, der forstår, hvordan man har det, og man får talt om nogle andre ting, end når man snakker med sine veninder. Man er pludselig ikke så alene med sine følelser, fordi man ser, hvor mange andre der også har forældre, der er skilt og synes, det er svært
Maria Grauengård Hallberg

Fællesskab gør forskellen

”Det er hele tiden fællesskabet og dialogen mellem børnene, der er i fokus. Derfor lægger vi stor vægt på at sammensætte en gruppe, hvor børnene profiterer af hinanden. Vi skaber rammerne og adgangen til et nyt netværk, hvor børnene kan åbne op om de ting, der er svære, når mor og far går fra hinanden,” fortæller ATK-lærer Annette Guldbrandsen.

Hun og sundhedsplejersken Pia Felding er ildsjælene bag skilsmissegrupperne på Virupskolen. Ifølge dem er det kombinationen af deres forskellige fagligheder, der er hemmeligheden bag succesen med skolens skilsmissegrupper, der hvert skoleår oplever stor efterspørgsel fra både børn og forældre. Som ATK-lærer har Annette de gode relationer til børnene, der skaber tryghed og en viden, der sikrer den rigtige sammensætning i grupperne. Som sundhedsplejerske har Pia et helhedssyn på både barnets psykiske og fysiske sundhed.

Sammen giver det flere perspektiver på børnenes trivsel og sikrer, at de får stillet de rigtige spørgsmål, som giver børnene mulighed for at reflektere og dermed få en ny forståelse af egen situation. En forståelse, der yderligere forstærkes i samspillet med de andre børn i gruppen. Som et barn i en gruppe engang sagde: ”Vi låner ord af hinanden.”

En tidlig indsats   

Børn reagerer forskelligt, når mor og far går hver til sit. Nogle lukker i som østers, mens andre bliver vrede. Fælles for dem er, at skilsmissen påvirker deres selvværd og humør – og det kan blandt andet mærkes i undervisningen.

Skilsmisser gør ofte børnene utrygge og påvirker deres selvværd. Det fjerner fokus fra undervisningen. Lærerne oplever, at eleverne bliver mere aktive i undervisningen, får selvtilliden tilbage og er gladere, når de har været igennem forløbet.
Anette Guldbrandsen, AKT-lærer

”Skilsmissegrupperne er en tidlig og forebyggende indsats, der giver børnene indsigt og redskaber, når livet er svært. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder om at give plads til grønne og gule indsatser som denne og ikke først sætter ind, når bekymringen har bevæget sig hen i det røde felt. Vi skaber en kultur, hvor børnene tør være åbne omkring, hvordan de har det – både overfor hinanden og de voksne,” siger Rikke Bossen, der er leder af Sundhedsplejen Nord. 

Lige nu er skilsmissegrupperne på Virupskolen for elever på mellemtrinnet, men der er perspektiver i at starte indsatsen endnu tidligere, mener skoleleder Helle Mølgaard, der blandt andet har dialog med det lokale dagtilbud om et samarbejde om netop dette. Her er børnene for små til selv at sætte ord på deres følelser. Derfor er det i stedet forældrene, der gavner af råd, dialog og vejledning, når ægteskabet går i stykker, og børnene er små.

”Når forældre går fra hinanden, er vi nogle af de første, der får det at vide. Skolen spiller en stor rolle i familiernes liv, og derfor bærer vi også et stort ansvar. I område Grenåvej Vest er vi optaget af, hvordan vi forvalter vores ansvar, så det gavner børnene mest muligt. Derfor er der stort potentiale i at informere og støtte med vores viden og kompetencer i et forældreperspektiv allerede i dagtilbuddet eller indskolingen,” siger Helle Mølgaard.

Lille indsats - stor gevinst

I dag er Maria Grauengård Hallberg fyldt 14 år. Selvom det er flere år siden, hun og hendes kammerater gik i skilsmissegruppe sammen, er det stadig hinanden, de tyr til, når livet som skilsmissebarn er svært. Nu er det glade børn, Annette Guldbrandsen møder på gangene og i klasseværelserne:

”En skilsmisse er en enorm omvæltning for børnene, og derfor er der en stor gruppe, der er sårbare og har behov for støtte. Skilsmissegrupperne giver mening, for de rykker virkelig ved børnene både personligt og fagligt. Det er en lille indsats med en kæmpestor gevinst,” siger Annette Guldbrandsen og fortsætter:

”Jeg har været lærer i 18 år. I de atten år er det skilsmissegrupperne, der har givet mest mening - for jeg kan se, det gør en forskel for hvert eneste barn, der deltager.”

Fakta om skilsmissegrupper på Virupskolen

Grupperne består af en ATK-lærer, en sundhedsplejerske og seks elever fra mellemtrinnet, der sættes sammen på tværs af alder, køn og erfaringer. Forløbet strækker sig over otte gange og bygger på et koncept, der er udviklet af de aarhusianske sundhedsplejersker Pia Felding og Lotte Lahn i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Konceptet bygger på praktiske øvelser, der gør den svære dialog om forældrenes skilsmisse konkret. Blandt andet skal børnene udpege, hvor i kroppen de svære følelser sidder. Hver gang gruppen samles, får børnene gode råd og små øvelser, de tager med sig hjem og kan dele den følgende gang. Den ottende gang deltager børnenes forældre som en afslutning på forløbet.