Når dit barn starter i skole, sørger vi for undervisningen, der sikrer, at dit barn udvikler kompetencer indenfor en række områder: Sprog, matematik, kreativitet og musik, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

 

Det skal være sjovt at lære og være nysgerrig. Derfor ser vi leg som en vigtig vej til dit barns læring.   

Når dit barn er starter i 0. klasse, vurderer vi barnets sprog. Børnehaveklasselederen bruger sprogvurderingen til at tilrettelægge undervisningen, så den tager udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger.  

I børnehaveklassen arbejder dit barn sammen med børn fra andre klasser. Det kan være i temauger, fordybelsesdage eller projekter, der involverer hele eller dele af skolen.