Skoleindskrivningen er åben fra den 3. oktober 2022 til den 6. januar 2023.

Vælg "NemLog-in", når du logger ind på næste side.

Her finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål.

Skriv din adresse i feltet nedenfor og se et kort over de skoler, der ligger tættest på dig. Du finder også link til skolernes egne hjemmesider, ved at klikke på ikonerne på kortet.

Dit barn er tilknyttet en distriktsskole, der hvor barnet bor. Du har krav på at få optaget dit barn i 0. klasse på skolen i distriktet.

Hvis dit barn har dansk som andetsprog og har behov for støtte til at udvikle sit danske sprog, gælder der særlige regler.

Læs mere om reglerne 

Hvis dit barn ikke er klar til at starte i skole i 2023, kan du søge om skolegangsudsættelse. Du kan søge om udsættelse fra 3. oktober 2022 til 6. januar 2023.

Det er dit barns distriktsskole, der modtager din ansøgning. Skolen vil kontakte jeres børnehave for nærmere dialog. Det er også skolen, der skal bevillige udsættelsen af skolegangen.

Du modtager svar på din ansøgning senest 10. februar 2023.

Ønsker du at søge om udsættelse af skolegangen udenfor indskrivningsperioden, er det også distriktsskolen, du skal kontakte.

Du ansøger om udsættelse i selvbetjeningsløsningen: Digital skoleindskrivning

Hvis der i forvejen går en søster eller bror på skolen, er dit barn som udgangspunkt garanteret en plads i 0. klasse samme sted.

Det gælder også, hvis dit barn skal gå sammen med sine søskende på en anden skole end distriktsskolen. Her skal du være opmærksom på at vælge 'anden skole end distriktsskolen' i den digitale skoleindskrivning.

Søskende kan være biologiske søskende (halv- eller helsøskende) eller ikke-biologiske søskende, der bor på den samme folkeregisteradresse.

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det ved indskrivningen. Har dit barn søskende på den ønskede skole, har barnet krav på at kunne gå på skolen.

Hvis du har fravalgt distriktsskolen, og er startet på en anden skole, er barnet ikke senere garanteret optagelse på distriktsskolen.

Dit barn kan blive optaget på den ønskede skole, hvis der er ledige pladser til rådighed. Det betyder, at vi ikke opretter ekstra klasser alene for at skabe plads til et barn fra et andet skoledistrikt.

De sidste pladser i en klasse er reserveret til:

  • Ikke-indskrevne børn fra skoledistriktet.
  • Nytilflyttede børn til skoledistriktet.

Hvis der ikke er ledig plads til alle ansøgere, bliver de børn, som bor nærmest den ønskede skole optaget først.

I starten af april 2023 forventer vi, at vi kan udsende et svar på din ansøgning om en anden skole end distriktskolen.